Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk

Læremiddeltjek

Læremiddeltjek er en model til vurdering og sammenligning af læremidler, der henvender sig til lærere, lærerstuderende, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter og forældre. I Læremiddeltjek vurderes læremidler ud fra seks centrale parametre. Vurderingerne vises først i en synlig, målbar bedømmelse og dernæst i en kvalitativ bedømmelse med en karakteristik af det enkelte læremiddel.

Læremiddeltjek er udviklet i et samarbejde mellem Læremiddel.dk og folkeskolen.dk.

› LÆS MERE
Brug læremiddeltjek

Læremiddeltjek findes i to varianter: som gennemførte faglige læremiddeltjek og som tom skabelon. De gennemførte tjek vurderer og sammenligner fem læremidler inden for samme område. Det er også muligt at printe en tom skabelon, så man selv kan gennemføre tjek af læremidler – eller anvende (dele af) Læremiddeltjeks systematik som inspiration og grundlag for samtale og vejledning.

Vælg tjek

Kommentar modtages gerne