Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk

Kontakt os

Et væsentligt mål med Læremiddeltjek er at få skabt debat om valg, vurdering og brug af læremidler.
Send gerne kommentarer til læremiddeltjekkets parametre, vurderingskriterier og lignende.
Vi vil også gerne have kommentarer til de gennemførte tjek.

Læremiddel.dk – Nationalt videncenter for læremidler – Asylgade 7-9 – 5000 Odense C
Folkeskolen.dk - Fagbladet Folkeskolen – Postboks 2139 – Vandkunsten 12 – 1015 København K

Dorthe Carlsen
Mail: dca@ucsyd.dk
Tlf: +45 2911 2216