Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
Dansk - Faglig læsning Dette tjek bærer navnet ”Faglig læsning”. Tjekket er gennemført i samarbejde mellem læremiddel.dk og Nationalt videncenter for læsning og har opnået økonomisk støtte fra Danmarks Lærerforening under projekt ”Vi læser for livet” samt Dansklærerforeningen.
Tjekket kunne have undertitlen ”Fra faglig læsning til læsning i alle fag – også i danskfaget” for at indicere, at vi i tjekket beskæftiger os med grundbogsmaterialer til danskfaget og undersøger i hvilket omfang og hvordan læremidlerne til danskundervisningen støtter lærere og elevers arbejde med udvikling af sprog- og læseforståelse. Dette valg er samtidig et fravalg af en undersøgelse af de mange små hæfter og publikationer, der tænkes anvendt som faglig-læse-kurser i bl.a. danskfaget.
At tjekket er en undersøgelse af om og hvordan læremidlerne støtter lærere og elever i arbejdet med udvikling af elevernes sprog- og læseforståelse betyder, at tjekket anlægger et særligt perspektiv i analysen og vurderingen. Havde man undersøgt de samme læremidlers støtte til udvikling af elevernes litterære kompetencer, havde vurderingerne muligvis været nogle andre. Alle de tjekkede læremidler har på forskellig vis mange kvaliteter – og det må understreges, at læremiddeltjek er en analyse af de muligheder og didaktiske potentialer, som et læremiddel rummer. Tjekket er ikke en undersøgelse eller vurdering af den undervisning, der foregår med læremidlerne; en undervisning hvor læreren vil supplere, beskære og redidaktisere læremidlerne efter den konkrete kontekst og de aktuelle elever.
Perfekte læremidler eksisterer ikke! Det er kompliceret at udvikle læremidler – og det er i dette lys, man må læse vurderingerne af læremidlerne. I dette tjek indgår fem læremidler til danskundervisningen på mellemtrinnet – et af disse læremidler er et 100% digitalt læremiddel. Det er svært og meget komplekst at udvikle gode læremidler, men at udvikle en helt ny type læremiddel uden at stå på samme tradition, er måske endnu vanskeligere.
Forhåbentlig giver nærværende tjek anledning til diskussioner af, hvad ”faglig læsning” i danskfaget er og skal være. Hvilke tekster skal vi beskæftige os med og hvordan? Hvert læremiddel præsenteres nærmere under ”Læs mere”. Her findes også informationer om tjekforfatterne. Hvert læremiddel er tjekket af en forfatter, men tjekket er diskuteret og kvalitetssikret gennem faglige drøftelser og sparring med dels de øvrige tjekforfattere samt Klara Korsgaard, leder af Nationalt videncenter for læsning, Thomas Illum Hansen, leder af læremiddel.dk, Thorkild Thejsen, tidligere redaktør af folkeskolen.dk og samarbejdspartner i udviklingen af læremiddeltjek, Helge Christiansen, anmelder på folkeskolen.dk samt Dorthe Carlsen, redaktør af læremiddeltjek.
Plot
Alinea
Varedeklaration:
Fag:
Dansk
Klassetrin:
5. kl.
Forfatter:
Stina Abildgaard, Trine Ferdinand, Anne-Mette Hermansen, Inger-Lise Lund
Forlag:
Alinea
Pris:
Hvad består læremidlet af?
Plot 5(elevbog), plotind.dk (website), Vejledning (lærervejledning)
Supplerende materialer
Indgår læremidlet i en serie?
Ja
Årstal:
2012
Tilgængelighed

Progression

Differentiering

Lærerstøtte

Sammenhæng

Legitimitet

danskfaget
Clio
Varedeklaration:
Fag:
Klassetrin:
Forfatter:
Danskfaget.dk har en række forskellige forfattere. Sitet opdateres løbende med bidrag fra forskellige forfattere.
Forlag:
Clio
Pris:
Hvad består læremidlet af?
Læremidlet er et 100% digitalt læremiddel.
Supplerende materialer
Indgår læremidlet i en serie?
Ja
Årstal:
Opdateres løbende
Tilgængelighed

Progression

Differentiering

Lærerstøtte

Sammenhæng

Legitimitet

Fandango
Gyldendal
Varedeklaration:
Fag:
Dansk
Klassetrin:
5. kl.
Forfatter:
Trine May og Susanne Arne-Hansen
Forlag:
Gyldendal
Pris:
Hvad består læremidlet af?
Grundbog, Arbejdsbog A+B, Lærervejledning
Supplerende materialer
Fandango Sprog 1 + 2 (2011)
Indgår læremidlet i en serie?
Ja
Årstal:
2009
Tilgængelighed

Progression

Differentiering

Lærerstøtte

Sammenhæng

Legitimitet

Pegasus
Gyldendal
Varedeklaration:
Fag:
Dansk
Klassetrin:
5. klasse
Forfatter:
Nils Hartmann (Læsebog 5), Joy Lieberkind og Cecilie Bogh (Arbejdsbog A +B), Cecilie Bogh, Nils Hartmann og Joy Lieberkind (Lærervejledning)
Forlag:
Gyldendal
Pris:
Hvad består læremidlet af?
Læsebog, Arbejdsbog A + B, Lærervejledning
Supplerende materialer
Indgår læremidlet i en serie?
Ja
Årstal:
2008 (Læsebog)
Tilgængelighed

Progression

Differentiering

Lærerstøtte

Sammenhæng

Legitimitet

D'dansk
Alinea
Varedeklaration:
Fag:
Dansk
Klassetrin:
5.kl.
Forfatter:
Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms, Vibeke Skaarup
Forlag:
Alinea
Pris:
Hvad består læremidlet af?
Fællesbog (også som e-bog og tavlebog), Træningshæfte, Lærervejledning, Læsetræning B
Supplerende materialer
Læseforståelse B (2009)
Indgår læremidlet i en serie?
Ja
Årstal:
2010
Tilgængelighed

Progression

Differentiering

Lærerstøtte

Sammenhæng

Legitimitet