Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Format ”Format 4, elevbog” indgår i systemet ”Format”. Som det fremgår af varedeklarationen, tænkes elevbogen at indgå i undervisningen sammen med læremidlets øvrige dele: træningshæfte, evalueringshæfte samt værksteder. Værkstederne udgøres af en værkstedsmappe (”Format 4, værkstedsmappe”), der indeholder værksteder til 4. klasse, og en materialekasse, der indeholder konkrete materialer, der kan anvendes i værkstederne. Materialekassen er fælles for hele mellemtrinnet. Materialekassen indeholder fx poser med mønter (euromønter) og forskellige terninger (fx lommeterninger, 10-sidede terninger og terninger med plus og minus). Elevbog, evalueringshæfte og træningshæfte er engangsmaterialer.
Desuden er der på elevunivers.dk flere opgaver, som eleven kan arbejde interaktivt med. Interaktivt betyder i denne sammenhæng, at eleven kan vælge opgaver inden for syv hovedområder: talsystemer, flytninger, gange, ligninger, gennemsnit, funktioner og enheder. Inden for hvert område er en række opgaver, hvor eleven har mulighed for at træne sine færdigheder og få feedback med det samme.
Alle dele indgår i læremiddeltjek af ”Format 4”.

Tjekforfatter:
Simon Hempel-Jørgensen (*1972)
Pædagogisk konsulent ved University College Lillebælt Center for Undervisningsmidler
Folkeskolelærer, Master i naturfagsundervisning

Gennemskrevet af Dorthe Carlsen, redaktør af læremiddeltjek.
På folkeskolen.dk kan du se en anmeldelse af bogen... SE anmeldelse