Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
D'dansk D'dansk er skrevet af Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup, og er udgivet i 2010.

D´dansk består først og fremmest af en fællesbog med tilhørende træningshæfte og en lærervejledning. Fællesbogen indeholder analysetekster og kunstbilleder, formidlingstekster og opgaveformuleringer. Opgaveformuleringerne går igen i træningshæftet, som også indeholder opgaver herudover. Læremidlet består dernæst af et selvstændigt træningshæfte (Læseforståelse B) med analysetekster og tilhørende opgaver. Herudover er der adgang til elevunivers, hvor eleverne kan skrive blogs og lave film.

Tjekforfatter:
Lillian Byrialsen (*1962)Læsekonsulent, Norddjurs kommuneUddannelse: Folkeskolelærer, Pædagogisk Diplom i dansk, Master i læse- og skrivedidaktik
Lillian arbejder med skoleudvikling på skriftsprogsområdet, herunder læreres og læsevejlederes arbejde med at fremme elevernes selvstændige læse- og skrivekompetencer i alle fag.