Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Fandango Fandango 5 er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen og er første gang udgivet i 2009. Systemet er siden kommet i flere oplag.

Fandango – dansk for 5. klasse består af en grundbog (264 sider) Arbejdsbog A (64 sider) Arbejdsbog B (64 sider), en lærervejledning (ca. 220 sider) og en hjemmeside: fandan-go.gyldendal.dk, hvor der findes supplerende materiale som fx film, præsentationer til brug for forældremøder osv. Endvidere har forfatterne udgivet to sprogbøger ”Fandango sprog 1 og 2” (2011). Tjekket angår primært Grundbog, Arbejdsbøger og Lærervejledning. Sprogbøgerne fungerer uafhængigt af Fandango-systemet, er ikke nævnt i lærervejledningen, men også disse indgår i dette tjek, dog kun i begrænset omfang. Endvidere har forlaget udarbejdet en række plakater (9) som illustrerer litterære begreber som synsvinkel og fortæller mm. Grundbogen er bygget ens op til alle klassetrin, noget der øger tilgængelighed og gennemførsel for både lærere og elever.

Tjekforfatter:
Mette Vedsgaard Christensen (*1972)
Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College
Cand. mag. Ph.d.
Mette underviser i dansk og dansk som andetsprog og arbejder med forsknings- og udviklingsarbejde relateret til læsning og sprog i skolens fag. Har redigeret ”Sprog på Spil” (2011) sammen med Line Møller Daugaard og har skrevet flere bidrag til tidsskrifter om ny viden om sprog og læsning i skolens undervisning.