Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Pegasus Pegasus er skrevet af Nils Hartmann (Læsebog 5), Joy Lieberkind og Cecilie Bogh (Arbejdsbog A +B), Cecilie Bogh, Nils Hartmann og Joy Lieberkind (Lærervejledning) og er udkommet i 2008.
Pegasus er en del af et dansksystem til mellemtrinnet. Pegasus består af læsebog, arbejdsbøger og lærervejledning (on-line).

Tjekforfatter:
Torben Sebro (*1963)
Lektor ved Læreruddannelsen Roskilde, University College Sjælland
Uddannelse: Cand. mag. i dansk og praktisk formidling (Københavns Universitet)
Torben underviser på læreruddannelsens grund- og efter-/videreuddannelse i forskellige danskfaglige og danskdidaktiske emner.