Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Flexmat ”Flexmat” er et atypisk læremiddel i den forstand, at læremidlet ikke er henvendt til et klassetrin ad gangen. I dette tjek indgår ”Flexmat” til mellemtrinnet (4.-6.kl.). Læremidlerne til mellemtrinnet er inddelt i en række områder. Det gælder følgende tre områder: stokastik, geometri samt tal og algebra. Dette læremiddeltjek tjekker læremidlerne til tal og algebra.
Området tal og algebra er omdrejningspunktet for læremidlerne ”Tal imellem tal” (I), ”Det kan du regne med”(II) og ”Tal i system” (III). Til hvert af disse læremidler (der henvender sig til eleven) er en ”Lærerlog”. Til hver titel er også Arbejdsark og Vejledning til arbejdsark. Desuden er der en ”Elevlog 2 – personlig log- og evalueringsredskab”. Der er tale om et engangshæfte, som det er tanken skal følge eleven fra 4. til 6. klasse.
”Flexmat” har også tilknyttede ressourcer på materialehylden.dk.

Tjekforfatter:
Povl Hansen (*1951)
UC Syddanmarks lærerafdeling i Haderslev
Lærer, cand. pæd. i matematik
Har siden 1977 undervist på kurser i efteruddannelsen af lærere i matematik
Medforfatter til Klims fagdidaktik for matematik (kommer i 2011)
På folkeskolen.dk kan du se en anmeldelse af bogen... SE anmeldelse