Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Kolorit - matematik for fjerde klasse ”Kolorit. Matematik for fjerde klasse - grundbog” indgår i Kolorit-systemet. Som det fremgår af varedeklarationen, tænkes grundbogen at indgå i undervisningen sammen med læremidlets øvrige dele: Rød og grøn arbejdsbog og Lærerens ressourcebog – 4. klasse. Grundbogen er et flergangsmateriale mens arbejdsbøgerne er engangshæfter.
Desuden har Kolorit sin egen hjemmeside: www.kolorit.gyldendal.dk. Dette site er gratis og henvender sig både til læreren og eleverne. Det betyder, at der fra hovedsiden er to indgange: en til ”elevsiderne” og en til ”lærermaterialer”. På elevsiderne er forskellige spil og opgaver, hvor eleverne kan træne færdighedsregning; på lærersiden finder læreren facitlister, kopiark, tilbud om kurser og ekstra materialer.


Tjekforfatter:
Lotte Skinnebach (*1956)
Lektor ved University College Lillebælt, Læreruddannelsen i Jelling
Cand. Scient., Master i Læreprocesser med fokus på pædagogisk innovation i matematik og naturfag.
Har deltaget i flere udviklingsarbejder som involverer både lærere, lærerstuderende og undervisere i læreruddannelsen.
Medforfatter til Klims fagdidaktik for matematik (kommer 2011)
På folkeskolen.dk kan du se en anmeldelse af bogen... SE anmeldelse