Vælg Læremiddeltjek efter fag
Billedkunst   |   Biologi   |   Børnehaveklasse   |   Dansk - Faglig læsning   |   Dansk - Kanon   |   Engelsk   |   Fransk   |   Fysik/kemi   |   Geografi   |   Historie   |   Hjemkundskab   |   Håndarbejde   |   Idræt   |   Kristendomskundskab   |   Matematik   |   Musik   |   Natur/teknik   |   Samfundsfag   |   Sløjd   |   Sundhed og sociale forhold   |   Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab   |   Tysk
 
Matematrix 4 ”Matematrix 4, Grundbog” indgår i systemet ”Matematrix”. Som det fremgår af varedeklarationen, tænkes grundbogen at indgå i undervisningen sammen med læremidlets øvrige dele: Arbejdsbog 4 og Lærermappe, der indeholder Lærervejledning og kopiark samt digitale ressourcer. Grundbogen er et flergangsmateriale mens arbejdsbogen er et engangshæfte.
Når man køber lærermappen, får man samtidig også adgang til Materialehylden.dk, hvorfra læreren kan hente digitale versioner af kopiarkene samt regneark. Endelig er der på www.elevunivers.dk en række opgaver, der knytter sig til arbejdet med ”Matematrix 4”.

Tjekforfatter:
John Kehlet Schou (*1962)
Svendborg Erhvervsskole
Cand. Scient. Oecon. ,ph.d.
Har 15 års erfaring som underviser i læreruddannelsen og i efteruddannelse af lærere.
Har udgivet John Schou, Jeppe Skott, Kristine Jess og Hans Christian Hansen
"Matematik for lærerstuderende, Omega 4.-10. klassetrin", 2008, Forlaget Samfundslitteratur
og Kristine Jess, Jeppe Skott, Hans Christian Hansen, John Schou
"Matematik for lærerstuderende Epsilon 1.-6. klassetrin", 2008, Forlaget Samfundslitteratur
Sammen med Lotte Skinnebach og Povl Hansen en fagdidaktik om læremidler i matematik, Klim 2011